1. Nobina Suomi /
  2. Uutiset /
  3. Liikennekeskus

Liikennekeskus vastaa päivässä jopa 460 puheluun

Liikennekeskus ohjaa linja-autoliikennettä päätavoitteinaan liikenteen sujuvuus ja täsmällisyys. Työ on kiireistä, sillä liikennekeskuksessa vastataan päivittäin jopa 460 puheluun. Liikenne-esimies Kimmo Taskinen kertoo työstään ja liikennekeskuksen toiminnasta.

”Liikenne-esimiehen työssä parasta on vaihtelevat päivät, sekä mahdollisuus vaikuttaa oman osaston ja yhteistyössä myös muiden osastojen toimintaan, ja sitä kautta koko yrityksen toimintaan,” kertoo Kimmo. Työssä haastavinta taas on uuden kaluston käyttöönotto ja siihen liittyvät ”lastentaudit”.

Asenne Kimmolla on kohdillaan. Kysyttäessä, mikä on yllättävin vastaan tullut tilanne, Kimmo vastaa: ”Mitään erityisen yllättävää ei ole tullut eteeni. Kaikesta selviää yleensä olemalla rauhallinen, sekä hyvällä kokemuksella ja ammattitaidolla.”

Liikennekeskus varmistaa liikenteen sujumisen


Liikennekeskuksen tehtävänä on ohjata linja-autoliikennettä linja-autoliikennettä teknisiä järjestelmiä hyödyntäen. Liikennekeskus tarkkailee kuljettajien saapumista työvuoroon ja varikolta lähtemistä. ”Tämä saattaa sisältää mitä tahansa autonvaihdosta avustaviin tehtäviin,” Kimmo luonnehtii. Liikennekeskus myös avustaa päivän aikana syntyvissä ongelmissa, kuten linja-autojen vaurioituessa, kaluston käytössä ja muissa kuljettajia askarruttavissa kysymyksissä, jotka liittyvät liikenteeseen. Keskus ottaa vastaan vahinkoilmoitukset, suorittaa ensiarvion tilanteesta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Liikenne-esimiehet tekevät jatkuvaa osaston sisäistä kehitystyötä, jolla haetaan toimivia ratkaisuja liikenteen kokonaisuus huomioiden.

Uudet sähkölinja-autot ja ankara talvi aiheuttivat haasteita


Uusi sähkökalusto on tuonut haasteita ja oppimisen tarvetta sekä liikenne-esimiehille että kuljettajille. Ankara talvi aiheutti varikoille ongelmia esimerkiksi liukkauden ja kertyvän lumen muodossa. Säästä aiheutuvia pulmia jouduttiin ratkaisemaan nopealla aikataululla, esimerkiksi varikoille soitettiin hinausautoja irrottamaan busseja lumesta. Myös teiden huonontunut kunto on aiheuttanut omat vaikeutensa. Kolareita ja muita tieltä suistumisia on talven aikana sattunut, mikä on myös aiheuttanut ajamattomia lähtöjä. Vakavilta henkilövahingoilta on onneksi vältytty. ”Tästä kaikesta on mielestäni selvitty tyydyttävästi, kun ottaa huomioon, että talvi oli erityisen luminen tänä vuonna,” Kimmo pohtii.

Liikennekeskus kuljettajien tukena


Liikennekeskus perustettiin vuonna 2016. Liikenne-esimiesten perustyö on pysynyt koko ajan pääpirteissään samana, mutta mukaan on tullut yhä enemmän täsmällisyyden valvontaa ja sähkökaluston mukanaan tuomia muutoksia. Liikennekeskus vastaa talvikaudella päivittäin jopa 460 puheluun, ja hieman hiljaisemmalla kesäkaudellakin noin 260 puheluun.

Liikennekeskus tukee kuljettajia monin tavoin. ”Tukeminen alkaa jo varikolta, jossa kuljettajia tarvittaessa avustetaan kaluston käytön kanssa. Kuljettajat ovat yhteydessä liikennekeskukseen, jos työvuoron aikana ilmenee ongelmia kaluston tai linjojen kanssa. Liikennekeskus on auki 24/7, ja meiltä saa opastusta mihin vuorokaudenaikaan tahansa”, Kimmo kertoo.

Copyright Nobina 2024