1. Nobina Suomi /
  2. Uutiset /
  3. Mihail Lipiäinen Tekniseksi johtajaksi

Mihail Lipiäinen Nobina Oy:n tekniseksi johtajaksi

Nobinan uudeksi tekniseksi johtajaksi on nimitetty Mihail Lipiäinen. Hän aloittaa Nobinalla 1.1.2022.

Mihail Lipiäinen aloittaa Nobinan teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.1.2022.

Mihaililla on yli 11 vuoden työkokemus VR-Yhtymästä, jossa hän on toiminut liikkuvan kaluston kunnossapidon, vetokalustoyksikön ja hankinnan johto- ja päällikkötehtävissä. Viimeksi hän on työskennellyt VR:n kunnossapitoyhtiön toimitusketjusta ja digitaalisista palveluista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Mihail on työskennellyt myös ABB:llä ja Ixonosilla. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Nobinalla Mihail vastaa teknisen osaston johtamisesta ja kehittämisestä niin, että asetetut tulos- ja laatutavoitteet saavutetaan. Hän toimii korjaamopäälliköiden, varaosapäällikön, teknisen päällikön ja teknisen koordinaattorin esihenkilönä. Mihail vastaa myös olemassa olevien toimitilojen kehittämisestä muuttuvien liiketoimintatarpeiden mukaisesti sekä valtaosasta maayhtiön hankintasopimuksia ja toimii pääkontaktina konsernin hankintayksikköön. Johtoryhmän jäsenenä Mihail pääsee osallistumaan laajasti myös muihin Nobinan kehitystehtäviin.

Lämpimästi tervetuloa Nobinalle, Mihail!

Copyright Nobina 2024